Памяти профессора Спузяка Михаила Ивановича.

stovbav аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 часа 22 минуты назад
Зарегистрирован: 20.12.2009 - 17:28
Публикации: 7059

10 вересня 2013 р. на 72 році життя Українська рентгенологія втратила видатного вченого, лікаря, педагога професора Михайла Івановича Спузяка.

М.І. Спузяк був завідувачем кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, Головою Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології, одним із перших і найталановитіших учнів видатного рентгенолога проф. О.А. Лемберга.

Доктор медичних наук, професор Михайло Іванович Спузяк,  народився 5 листопада 1940 року у Богородчанському районі Івано-Франківської області.

Після закінчення лікувального факультету Івано-Франківського медичного інституту у 1963 році був направлений до Волинської області, де працював рік головним лікарем Іваничівського протитуберкульозного
диспансеру, потім 2 роки — лікарем-рентгенологом Солотвинської дільничної лікарні Івано-Франківської
області. Після проходження курсів спеціалізації з рентгенології в Українському інституті удосконалення лікарів (УІУЛ) у 1966 році був запрошений професором О.А.Лембергом до аспірантури, після успішного закінчення якої з 1970 року працював асистентом, з 1977 —доцентом, а з 1990 — професором кафедри рентгенології УІУЛ. Після утворення в 1991 році єдиної в Україні кафедри рентгенології дитячого віку професор М.І.Спузяк очолив її, організував і разом з колективом розвивав напрямок рентгенопедіатрії в Україні. З 2008 року рішенням ректорату ХМАПО кафедра загальної та педіатричної рентгенології була об'єднана з кафедрою променевої діагностики і Михайло Іванович був обраний за конкурсом її завідувачем.

За час навчання в аспірантурі М.І.Спузяк захистив кандидатську дисертацію "Комплексне рентгенологічне дослідження морфології і функції щитовидної залози в нормі і деяких захворюваннях". Вивчення найскладнішої проблеми ендокринної патології —рентгенодіагностики гіперпаратиреоїдної остеодистрофії — стало темою його докторської дисертації, яку він блискуче захистив у 1987 році. В своїх працях М.І.Спузяк розробив основні рентгенологічні ознаки гіперпаратиреоїдної остеодистрофії та обґрунтував можливість і необхідність діагностики цієї патології на початку захворювання. З того часу основним напрямом його наукової діяльності залишається розвиток рентгенодіагностики в ендокринології, ортопедії-травматології, неврології, педіатрії.

Він активно працював у Республіканській проблемній комісії з медичної радіології при МОЗ і АМНУ України. М.І.Спузяк — автор 540 наукових праць, серед яких 9 монографій, 7 наукових посібників, 6 методичних рекомендацій, 15 отриманих свідоцтв на винаходи, 16 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом професора М.І.Спузяка виконана 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій, зараз виконується одна докторська і 5 кандидатських дисертацій. Створені під його керівництвом наукові розробки активно впроваджуються в діагностичну практику в нашій країні та за її межами.

Всі учні і слухачі кафедри постійно відмічали талановитість Михайла Івановича як педагога і організатора педагогічного процесу. Його лекції і семінари користувалися надзвичайним попитом і були взірцем не лише для лікарів-рентгенологів, а і для викладачів кафедри. Він постійно проводив навчальну роботу з вітчизняними і закордонними фахівцями. Саме його авторитет викладача допоміг створити в Україні школу
безперервної післядипломної освіти в радіології. Незважаючи на свою зайнятість як науковця і педагога, М.І Спузяк все життя працював у практичних закладах охорони здоров'я, науково-дослідних інститутах, постійно консультував хворих з будь-якими діагнозами і лікарів різних фахів. Він був і залишиться в нашій памяті доброзичливою, безкорисною, чесною, працелюбною, відповідальною і принциповою людиною, яку поважали всі співробітники, лікарі, пацієнти, учні.
Професор М.І.Спузяк приділяв багато часу і громадський роботі. Він був експертом Національної комісії
з радіаційного захисту населення при Верховній Раді України, членом виконкому Асоціації радіологів України, членом правління Асоціації із боротьби з остеопорозом, членом редколегій низки наукових журналів.
М.І.Спузяк був заступником голови спеціалізованої ради із захисту дисертацій "Променева діагностика, променева терапія, онкологія і хірургія", членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій за фахом "Педіатрія".
Спузяк М.І. був "Відмінником охорони здоров'я СРСР","Заслуженим винахідником СРСР", його праця відзначена багатьма грамотами і подяками.

Він був учителем багатьох з нас.Учитель – професія унікальна. Подібної у світі просто немає. Великий Педагог своїм серцем, розумом формував завтрашній день Української рентгенології, кожного з нас, як людину та спеціаліста.  Для кожного з нас Учитель – близька і дорога людина. Усі ми,  колишні його учні, щиро шануємо  його память.

Катенёв Валентин Львович аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 года 8 месяцев назад
Зарегистрирован: 22.03.2008 - 22:15
Публикации: 54878

stovbav wrote:

10 вересня 2013 р. на 72 році життя Українська рентгенологія втратила видатного вченого, лікаря, педагога професора Михайла Івановича Спузяка.

Большая утрата!

По всей видимости скорбит не только Украинская радиология, большая утрата это и для Отечественной Российской Радиологии, ибо многие ученики и курсанты Михаила Ивановича Спузяка работают и в Российской Федерации, добрым словом вспоминая и самого профессора и кафедру, которую он возглавлял.

 

 

Приложения: 
1._spuzyak.123.png2._spuzyak.phoca_thumb_l_pb124125.jpg3._spuzyak.dsc_00051.jpg
алкс аватар
Не на сайте
Был на сайте: 5 лет 8 месяцев назад
Зарегистрирован: 24.10.2012 - 22:55
Публикации: 2915

"захистив у 1987 році" Кто знает, это Чернобыль. Потом появились УЗИ у нас как "гуманитарная" допомога.

Вічна пам'ять першопроходцям

Алексей Игоревич Чернявский аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 года 6 месяцев назад
Зарегистрирован: 08.08.2012 - 21:52
Публикации: 786

Вечная память. Мне довелось познакомится с ним за пару дней до его смерти. Авторитет этого человека и его школы просто титанический.

"Обучая других - учишься сам". Н.И.Пирогов
 

Катенёв Валентин Львович аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 года 8 месяцев назад
Зарегистрирован: 22.03.2008 - 22:15
Публикации: 54878

Алексей Игоревич Чернявский wrote:

Вечная память. Мне довелось познакомится с ним за пару дней до его смерти. 

Мне не довелось пообщаться с профессором Спузяком М.И., но я хорошо знал доцента Спузяка Михаила Ивановича (одного из доцентов профессора Александра Абрамовича Лемберга), до сих пор самые теплые воспоминания и уважение к этому человеку.

Nikolas аватар
На сайте
Был на сайте: 10 часов 25 минут назад
Зарегистрирован: 21.12.2010 - 20:37
Публикации: 4237

прочитаю вышенаписанный текст о Михаиле Ивановиче в переводе на современный русский язык. 

stovbav аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 часа 22 минуты назад
Зарегистрирован: 20.12.2009 - 17:28
Публикации: 7059

Nikolas wrote:

прочитаю вышенаписанный текст о Михаиле Ивановиче в переводе на современный русский язык. 

10 сентября 2013 на 72 году жизни украинская рентгенология потеряла выдающегося ученого, врача, педагога профессора Михаила Ивановича Спузяка.

М.И. Спузяк был заведующим кафедрой лучевой диагностики Харьковской медицинской академии последипломного образования, Председателем Украинской школы непрерывного последипломного образования в радиологии, одним из первых и самых талантливых учеников выдающегося рентгенолога проф. А.А. Лемберга.

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Иванович Спузяк, родился 5 ноября 1940 в Богородчанском районе Ивано - Франковской области.

После окончания лечебного факультета Ивано - Франковского медицинского института в 1963 году был направлен в Волынскую область, где работал год главным врачом Иваничивского противотуберкулезного диспансера, затем 2 года - врачом- рентгенологом Солотвинской участковой больницы Ивано - Франковской области.

После прохождения курсов специализации по рентгенологии в Украинском институте усовершенствования врачей (УИУЛ) в 1966 году был приглашен профессором О.А.Лембергом в аспирантуру, после успешного окончания которой с 1970 года работал ассистентом, с 1977 доцентом, а с 1990 - профессором кафедры рентгенологии УИУЛ.

После образования в 1991 году единственной в Украине кафедры рентгенологии детского возраста профессор М.И.Спузяк возглавил ее, организовал и вместе с коллективом развивал направление рентгенопедиатрии в Украине. С 2008 года решением ректората ХМАПО кафедра общей и педиатрической рентгенологии была объединена с кафедрой лучевой диагностики и Михаил Иванович был избран по конкурсу ее заведующим.

За время обучения в аспирантуре М.И.Спузяк защитил кандидатскую диссертацию "Комплексное рентгенологическое исследование морфологии и функции щитовидной железы в норме и некоторых заболеваниях". Изучение сложной проблемы эндокринной патологии - рентгенодиагностики гиперпаратиреоидной остеодистрофии - стало темой его докторской диссертации, которую он блестяще защитил в 1987 году. В своих трудах М.И.Спузяк разработал основные рентгенологические признаки гиперпаратиреоидной остеодистрофии и обосновал возможность и необходимость диагностики этой патологии в начале заболевания. С тех пор основным направлением его научной деятельности остается развитие рентгенодиагностики в эндокринологии, ортопедии - травматологии, неврологии, педиатрии.

Он активно работал в Республиканской проблемной комиссии по медицинской радиологии при Минздраве и АМН Украины. М.И.Спузяк - автор 540 научных работ, среди которых 9 монографий, 7 научных пособий, 6 методических рекомендаций, 15 полученных свидетельств на изобретения, 16 рационализаторских предложений.

Под руководством профессора М.И.Спузяка выполнена 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций, выполняется одна докторская и 5 кандидатских диссертаций (на 2010 год). Созданные под его руководством научные разработки активно внедряются в диагностическую практику в нашей стране и за ее пределами. Все ученики и слушатели кафедры постоянно отмечали талантливость Михаила Ивановича как педагога и организатора педагогического процесса. Его лекции и семинары пользовались необычайным спросом и были образцом не только для врачей - рентгенологов, но и для преподавателей кафедры. Он постоянно проводил учебную работу с отечественными и зарубежными специалистами. Именно его авторитет преподавателя помог создать в Украине школу непрерывного последипломного образования в радиологии. Несмотря на свою занятость как ученого и педагога, М.И Спузяк всю жизнь работал в практических учреждениях здравоохранения, научно - исследовательских институтах, постоянно консультировал больных с любыми диагнозами и врачей различных специальностей. Он был и останется в нашей памяти доброжелательным, бескорыстным, честным, трудолюбивым, ответственным и принципиальным человеком, которого уважали все сотрудники, врачи, пациенты, ученики.

Профессор М.И.Спузяк уделял много времени и общественный работе. Он был экспертом Национальной комиссии по радиационной защите населения при Верховной Раде Украины, членом исполкома Ассоциации радиологов Украины, членом правления Ассоциации по борьбе с остеопорозом, членом редколлегий ряда научных журналов. М.И.Спузяк был заместителем председателя специализированного совета по защите диссертаций " Лучевая диагностика , лучевая терапия , онкология и хирургия" , членом специализированного совета по защите диссертаций по специальности " Педиатрия" . Спузяк М.И. был " Отличником здравоохранения СССР», «Заслуженным изобретателем СССР ", его труд отмечен многими грамотами и благодарностями.

Он был учителем многих из нас. Учитель - профессия уникальная. Подобной в мире просто нет. Большой Педагог сердцем, умом формировал завтрашний день украинской рентгенологии, каждого из нас, как человека и специалиста. Для каждого из нас Учитель - близкий и дорогой человек. Все мы, бывшие его ученики, искренне уважаем его память.

Nikolas аватар
На сайте
Был на сайте: 10 часов 25 минут назад
Зарегистрирован: 21.12.2010 - 20:37
Публикации: 4237

Виктор Григорьевич! Умер очень достойный человек, врач, ученый, педагог.

stovbav аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 часа 22 минуты назад
Зарегистрирован: 20.12.2009 - 17:28
Публикации: 7059

Nikolas wrote:

Виктор Григорьевич! Умер очень достойный человек, врач, ученый, педагог.

Мне посчастливилось учиться у  Михаила Ивановича, причем неоднократно, на протяжении 1988-2011 годов, ему же сдавал и экзамен по кандидатскому минимуму.

 Более талантливого лектора встречать не довелось. 

Это большая утрата для всех нас.

Катенёв Валентин Львович аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 года 8 месяцев назад
Зарегистрирован: 22.03.2008 - 22:15
Публикации: 54878
lupan аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 года 5 месяцев назад
Зарегистрирован: 07.01.2010 - 17:17
Публикации: 1406

Мне посчалливилось учиться у Михаила Ивановича на курсах первичной специализации в 1988 году. В то время занятия у него проходили на базе института эндокринологии. Его занятия, а также лекции в центральном офисе проходили с неизменным остроумием, юмором. Он очень много знаний он дал курсантам и слушателям. Частенько приходится заглядавать в его лекции, серяться с ними. А ведь прощло уже почти 25 лет. Иногда , приходится "советоваться"с Учителем, заглядывая, в подписанную им брошюру его докторской диссертации, посвященной эндокринним остеопатиям.До сих пор ее бережно храню. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ДОКТОРУ, ВРАЧУ.

Великое преймущество врача заключается в том, что он не обязан следовать собственным советам. ( А. Кристи)

Войти Зарегистрироваться