Презентации

18.04.2016 - 04:24
3 https://radiomed.ru/cases/doobsliedovaniie-po-povodu-sluchaia-httpwwwradio
12.04.2016 - 19:15
3 https://radiomed.ru/cases/26032014-poyasnichnyy-otdel-pozvonochnika
01.04.2016 - 05:11
3 https://radiomed.ru/cases/pyatochnaya-kost-0
25.03.2016 - 03:40
3 https://radiomed.ru/cases/staraya-travma-0
18.03.2016 - 18:47
PDF и ссылки:
10.03.2016 - 16:02
3 https://radiomed.ru/cases/ochagi-v-legkih
04.03.2016 - 18:56
 3 https://radiomed.ru/cases/tvs-ili-metastazy
19.02.2016 - 17:05
4 https://radiomed.ru/cases/sarkoidoz-2 6 https://radiomed.ru/cases/kt-ogk-2