пациент М, 41 год ВИЧ-инфекция

Пол пациента: 
Тип патологии: 
Методы исследования: 

пациент М, 41 год, информации из анамнеза мало, известно что ВИЧ-инфицирован. Что скажете по снимкам?

РЕНТГЕН

 • рентген
 • КТ от 17.08.18
 • КТ от 17.08.18.
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500001.jpg?itok=iAYZEm07
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500002.jpg?itok=Rm3Uytb4
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500003.jpg?itok=sru0FJzQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500004.jpg?itok=VRKBLe2t
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500005.jpg?itok=B_em-xm4
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500006.jpg?itok=PAClARG1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500007.jpg?itok=nPI4HBPM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500008.jpg?itok=ROxGTLeO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500009.jpg?itok=JV0GQscT
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500010.jpg?itok=W02Cw-Dw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500011.jpg?itok=fdbGDOKf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500012.jpg?itok=QAXIcRAn
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500013.jpg?itok=D7C1QHdG
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500014.jpg?itok=lqzevOkt
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500015.jpg?itok=g3CWFmy7
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500016.jpg?itok=Qj4y4f_4
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500017.jpg?itok=PQsM2Vek
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500018.jpg?itok=IpqKZP6R
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500019.jpg?itok=u4nq1U5o
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500020.jpg?itok=jBuHbH1s
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500021.jpg?itok=BQHXqq6e
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500022.jpg?itok=S-TJraq0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500023.jpg?itok=pH5DOFwJ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500024.jpg?itok=kKG6coOp
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500025.jpg?itok=Y-a2FkmY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500026.jpg?itok=Sn-oDeXq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500027.jpg?itok=ZHUoOtRj
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500028.jpg?itok=oRLo7Twj
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500029.jpg?itok=8pA6D1_G
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500030.jpg?itok=Et-FwylD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500031.jpg?itok=NnxKwtSO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500032.jpg?itok=-37LvaN5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500033.jpg?itok=VqVKgr97
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500034.jpg?itok=z8PBsPhf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500035.jpg?itok=xJvMNEqB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500036.jpg?itok=8gAyEvVp
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500037.jpg?itok=u4X3M6B6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500038.jpg?itok=ds6wUXO-
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500039.jpg?itok=DVuily7j
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500040.jpg?itok=W0UCqezZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500041.jpg?itok=YxMgT_Hy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500042.jpg?itok=U6X3ZjYy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500043.jpg?itok=s8FDNDxA
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500044.jpg?itok=62t2oOMW
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500045.jpg?itok=kLbZvM8E
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500046.jpg?itok=p9VR-l0L
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500047.jpg?itok=_UoXsTk5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500048.jpg?itok=c7_r1GR7
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500049.jpg?itok=l-MLDgcV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500050.jpg?itok=U5wDviol
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500051.jpg?itok=9IPtQ4wg
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500052.jpg?itok=TQOabLyK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500053.jpg?itok=bndvjwR3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500054.jpg?itok=4vTJuHFs
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500055.jpg?itok=AoObQ-nR
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500056.jpg?itok=1JY_POlh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500057.jpg?itok=ewZZOD9-
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500058.jpg?itok=CGHc9qdI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500059.jpg?itok=7N8ykoeP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500060.jpg?itok=iPTfiO6q
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500061.jpg?itok=7mAcDoT-
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500062.jpg?itok=-TFI7WJO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500063.jpg?itok=lxDyAjdj
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500064.jpg?itok=PNlGCQB6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500065.jpg?itok=69zk_0Zt
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500066.jpg?itok=_FrdYEn_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500067.jpg?itok=snYvkjBB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500068.jpg?itok=31s7IRSb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500069.jpg?itok=Zzf3xQIx
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500070.jpg?itok=nOoKgpks
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500071.jpg?itok=c-_WFpdn
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500072.jpg?itok=diwzbI8r
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500073.jpg?itok=ZnI9NEmu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500074.jpg?itok=L6LHAg4G
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500075.jpg?itok=iUJwWcoH
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500076.jpg?itok=tq_u-37L
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500077.jpg?itok=2RLp5l6J
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500078.jpg?itok=pStXQcLV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500079.jpg?itok=ErXX4dnq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500080.jpg?itok=9O1ZNM8E
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500081.jpg?itok=vS2G9d1F
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500082.jpg?itok=v7fOOOUW
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500083.jpg?itok=ZyO1BbJ9
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500084.jpg?itok=H-8rRTEz
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500085.jpg?itok=iN7Appaj
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500086.jpg?itok=Mgp23yTH
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500087.jpg?itok=ViTPbHc3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500088.jpg?itok=4NFWZgui
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500089.jpg?itok=WDe-gQJw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500090.jpg?itok=FD8fVEFT
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500091.jpg?itok=dMOHrxJC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500092.jpg?itok=-PT15-y6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500093.jpg?itok=G4JVlFrR
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500094.jpg?itok=B6_XW-mG
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500095.jpg?itok=DN3k2krY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500096.jpg?itok=MJWya7Nh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500097.jpg?itok=x6Y61oLL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500098.jpg?itok=ejcyLZwY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500099.jpg?itok=-nn8aAHn
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500100.jpg?itok=dAmz5aqL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500101.jpg?itok=t6BpiNeh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500102.jpg?itok=gzmYHNDB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500103.jpg?itok=RMabOuG5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500104.jpg?itok=hjCsmPFd
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500105.jpg?itok=4Zy7uVB6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500106.jpg?itok=PQDIM-rO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500107.jpg?itok=LlKdv8Uw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500108.jpg?itok=zltt2QhS
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500109.jpg?itok=SmTVjucg
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500110.jpg?itok=Lbu4hqQ4
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500111.jpg?itok=RB8nS5-q
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500112.jpg?itok=4kgNZEUZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500113.jpg?itok=opYcLqEF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500114.jpg?itok=En-52CFD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500115.jpg?itok=HeM4FSr9
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500116.jpg?itok=mHSn1OJg
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500117.jpg?itok=sydXSA0w
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500118.jpg?itok=WC9yAvYo
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500119.jpg?itok=wQ-jaUkG
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500120.jpg?itok=mxFtxZ_N
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500121.jpg?itok=IuQ0UpPi
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500122.jpg?itok=QBsaP0Qk
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500123.jpg?itok=fSo2FcQf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500124.jpg?itok=2WI_3Qog
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500125.jpg?itok=2xj1Rt4D
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500126.jpg?itok=gl7vEX0G
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500127.jpg?itok=Q9cIAhq0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500128.jpg?itok=6DjJPF30
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500129.jpg?itok=kmvSmUmM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500130.jpg?itok=__gR8JXZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500131.jpg?itok=wQvDcMHU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500132.jpg?itok=Fwe2020V
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500133.jpg?itok=lcTUFbls
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500134.jpg?itok=urKbIXER
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500135.jpg?itok=7zYscx5K
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500136.jpg?itok=ZcRlSai8
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500137.jpg?itok=kRl5toSL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500138.jpg?itok=xZP_PInW
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500139.jpg?itok=QCM0nosU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500140.jpg?itok=p5q_Nu5f
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500141.jpg?itok=IOZp6uCK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500142.jpg?itok=cyEM3GZY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500143.jpg?itok=OTXTa-MS
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500144.jpg?itok=0xbAAH6O
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500145.jpg?itok=0qXwhp6h
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500146.jpg?itok=DdiIV8P1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500147.jpg?itok=q9GJBN_n
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500148.jpg?itok=matDi0OX
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500149.jpg?itok=x0hnRRBJ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500150.jpg?itok=t5bf4JQR
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500151.jpg?itok=ptqEZUvs
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500152.jpg?itok=nm3htfNr
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500153.jpg?itok=p8Qd8lf5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500154.jpg?itok=jK63-OX8
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500155.jpg?itok=f4h9Q8Au
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500156.jpg?itok=VQfroAKf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500157.jpg?itok=QVylzhBZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500158.jpg?itok=zZ-MvFIu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500159.jpg?itok=8wDI9rj6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500160.jpg?itok=1QEBa8GM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500161.jpg?itok=k6fOQRyw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500162.jpg?itok=RdAb0S15
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500163.jpg?itok=pCLgxIPa
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500164.jpg?itok=zekQlmxf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500165.jpg?itok=O89tgkfM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500166.jpg?itok=TP7pIahV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500167.jpg?itok=sWS6cAnw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500168.jpg?itok=wDwE_yI6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500169.jpg?itok=XsS_B_OJ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500170.jpg?itok=f6E5cDzh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500171.jpg?itok=sgFpffqo
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500172.jpg?itok=3y5yAjrv
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500173.jpg?itok=5Eq70gZY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500174.jpg?itok=ivFP2jh2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500175.jpg?itok=qD0O_Xca
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500176.jpg?itok=aP4xVv_m
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500177.jpg?itok=j2jazVAq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500178.jpg?itok=kU_VLqT5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500179.jpg?itok=4uIKeIuq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500180.jpg?itok=4aGANXmp
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500181.jpg?itok=wYTApD49
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500182.jpg?itok=cMyBWTyP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500183.jpg?itok=w8a2roOY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500184.jpg?itok=gjAiEQ-A
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500185.jpg?itok=DLruexF6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500186.jpg?itok=CzvU29WW
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500187.jpg?itok=PuSNR3hg
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500188.jpg?itok=HpCNLRgf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500189.jpg?itok=ZLr3y5BO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500190.jpg?itok=G_1GxQuu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500191.jpg?itok=qQYemOKp
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500192.jpg?itok=CoFpr9At
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500193.jpg?itok=trXizq7m
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500194.jpg?itok=K-7bj35V
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500195.jpg?itok=92DexRmh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500196.jpg?itok=m8icxYAM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500197.jpg?itok=7rQwsYiH
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500198.jpg?itok=zCygtqk-
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500199.jpg?itok=pnoUJjRG
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500200.jpg?itok=JxqbT-3h
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500201.jpg?itok=Jgn8nkiB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500202.jpg?itok=VqJv-WQ2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500203.jpg?itok=HHje5Jqm
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500204.jpg?itok=T5yrA61d
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500205.jpg?itok=Y2lJIPgW
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500206.jpg?itok=GhXOwZje
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500207.jpg?itok=GITFNV2y
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500208.jpg?itok=OBA0egOX
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500209.jpg?itok=3bHJn2_W
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500210.jpg?itok=M1qLYO2g
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500211.jpg?itok=qtL_nWMn
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500212.jpg?itok=jKzSXF5o
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500213.jpg?itok=3CMvbVnh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500214.jpg?itok=zzCksU72
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500215.jpg?itok=yH7lgGRY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500216.jpg?itok=2GCf1SGl
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500217.jpg?itok=VynOMWTg
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500218.jpg?itok=A25gXclt
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500219.jpg?itok=EgjEmsXa
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500220.jpg?itok=oXcEPUN_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500221.jpg?itok=guiMsI24
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500222.jpg?itok=qWVNJjXG
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500223.jpg?itok=uIdNdudK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500224.jpg?itok=voUTJ1Jd
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500225.jpg?itok=6n35rzM-
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500226.jpg?itok=aXCgvVQI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500227.jpg?itok=NqCf5hjd
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500228.jpg?itok=485T2QC4
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500229.jpg?itok=REML7RX2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500230.jpg?itok=H8XBqo9b
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500231.jpg?itok=IgbG7562
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500232.jpg?itok=3chOzI2c
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500233.jpg?itok=wGctZaGB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500234.jpg?itok=4Z-7gHP7
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500235.jpg?itok=Go-KQj-c
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500236.jpg?itok=o0ISeBJg
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500237.jpg?itok=gl4MJ_KD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500238.jpg?itok=oXmRmRsi
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500239.jpg?itok=LoVweJEZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/5500240.jpg?itok=XgObMP7v
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00001.jpg?itok=D612BcXq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00002.jpg?itok=B20_3YiU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00003.jpg?itok=TrAIZlu5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00004.jpg?itok=nRSy-hHG
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00005.jpg?itok=IcmviCw6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00006.jpg?itok=jSq0KAjr
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00007.jpg?itok=j4y0UEpf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00008.jpg?itok=YlVJyyRo
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00009.jpg?itok=N2whIomv
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00010.jpg?itok=4G5Uknj3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00011.jpg?itok=v44Bk9SQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00012.jpg?itok=DKbgup_R
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00013.jpg?itok=e_Xnrp0X
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00014.jpg?itok=IVRoqnbz
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00015.jpg?itok=uNoxoUf_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00016.jpg?itok=NunEQekZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00017.jpg?itok=w1edNgH0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00018.jpg?itok=UdwsgGa5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00019.jpg?itok=EnIoOtLk
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00020.jpg?itok=Po65-Mie
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00021.jpg?itok=dsbe-qUD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00022.jpg?itok=dJBATJCW
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00023.jpg?itok=yWwj3NQr
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00024.jpg?itok=BbY8WWEU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00025.jpg?itok=Oyb1OxNn
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00026.jpg?itok=-GYlvHCo
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00027.jpg?itok=rpR4Wzzz
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00028.jpg?itok=pDK4LVng
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00029.jpg?itok=oKLkyxAZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00030.jpg?itok=DGl7xWsh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00031.jpg?itok=e578Q-_o
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00032.jpg?itok=dAVaEAca
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00033.jpg?itok=TDEzlWsy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00034.jpg?itok=jVvgGbDT
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00035.jpg?itok=g4-lCxDP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00036.jpg?itok=Bq8NOLkM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00037.jpg?itok=29EdIUzV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00038.jpg?itok=2DtxdUKv
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00039.jpg?itok=aEqIITdL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00040.jpg?itok=w6H7_LsO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00041.jpg?itok=wh2GksVh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00042.jpg?itok=CAUt5jPk
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00043.jpg?itok=oWSHs3fd
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00044.jpg?itok=-oySQq7D
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00045.jpg?itok=14l4tpii
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00046.jpg?itok=j9Tedmdf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00047.jpg?itok=D0c1MdVw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00048.jpg?itok=ceTIY3JN
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00049.jpg?itok=P4DJLzLM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00050.jpg?itok=yNxusvUa
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00051.jpg?itok=J3jk8rvd
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00052.jpg?itok=fY4c_z_0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00053.jpg?itok=rVSGGfTp
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00054.jpg?itok=O0avu6oO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00055.jpg?itok=QGYufFLX
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00056.jpg?itok=-EP2Ieem
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00057.jpg?itok=rpaDpIG9
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00058.jpg?itok=q0D3ivYC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00059.jpg?itok=zoeqqEMI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00060.jpg?itok=umhS63I3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00061.jpg?itok=NQDx6k4K
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00062.jpg?itok=8MXcobNZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00063.jpg?itok=eujDb4BS
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00064.jpg?itok=3t1cqSVk
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00065.jpg?itok=Pl6FTeWR
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00066.jpg?itok=eGgMwF7A
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00067.jpg?itok=wRkFC9NM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00068.jpg?itok=AGHv4fJe
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00069.jpg?itok=FGUhtV28
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00070.jpg?itok=8jVNrPog
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00071.jpg?itok=KgaJfRD8
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00072.jpg?itok=uyAAWxxw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00073.jpg?itok=a6eaHctL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00074.jpg?itok=6cFWcdu3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00075.jpg?itok=DlQereLZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00076.jpg?itok=FGRhqhX2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00077.jpg?itok=B04Z2cuI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00078.jpg?itok=weNsGELw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00079.jpg?itok=sZzBMwQT
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00080.jpg?itok=jEmd2Y2V
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00081.jpg?itok=a-eVG6FL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00082.jpg?itok=kdSTpUJy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00083.jpg?itok=DpVvj2ME
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00084.jpg?itok=12vekzJM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00085.jpg?itok=NBQ5z4i4
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00086.jpg?itok=ZlwWW1nX
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00087.jpg?itok=9dRw0x3u
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00088.jpg?itok=J5Bi25yj
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00089.jpg?itok=3bfmAago
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00090.jpg?itok=NfnJ5z3t
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00091.jpg?itok=RCoWke8S
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00092.jpg?itok=Ig_9B2nb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00093.jpg?itok=HPspvu5M
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00094.jpg?itok=-cs1WacA
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00095.jpg?itok=lqDx953s
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00096.jpg?itok=2hvVm7P5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00097.jpg?itok=K7lnrPXj
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00098.jpg?itok=NrUWqQz9
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00099.jpg?itok=nOQILQJa
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00100.jpg?itok=K2ZPWXlX
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00101.jpg?itok=PpmM9gdV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00102.jpg?itok=wXgB6x-R
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00103.jpg?itok=v-dPkhPB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00104.jpg?itok=3eCGz00V
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00105.jpg?itok=6gfhF7hp
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00106.jpg?itok=JgWrEngu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00107.jpg?itok=kkpb5q-x
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00108.jpg?itok=t-zSpx43
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00109.jpg?itok=j2ZAmQNr
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00110.jpg?itok=Kc1QwaDO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00111.jpg?itok=4AEdZcJb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00112.jpg?itok=NqQvDcx2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00113.jpg?itok=-TpdmZwe
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00114.jpg?itok=c_tmsuX8
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00115.jpg?itok=ewa9aqOr
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00116.jpg?itok=1JbOVIZG
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00117.jpg?itok=eEdLzSwF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00118.jpg?itok=bwhrXrxW
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00119.jpg?itok=WesiMA5K
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00120.jpg?itok=Bjmo9dZw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00121.jpg?itok=sZ9Ph4H6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00122.jpg?itok=Go9wr6wm
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00123.jpg?itok=Jj98GNdw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00124.jpg?itok=5Ipjs0jk
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00125.jpg?itok=HBXpJbLb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00126.jpg?itok=OuKOaLBh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00127.jpg?itok=G9cXQDEI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00128.jpg?itok=C15JSo-C
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00129.jpg?itok=oOUEKS3_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00130.jpg?itok=aXt32y_S
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00131.jpg?itok=eoLblgbF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00132.jpg?itok=_5uw9XOv
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00133.jpg?itok=C5JNpn0Z
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00134.jpg?itok=yOMU8jET
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00135.jpg?itok=-UxlAwjo
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00136.jpg?itok=Pi61kG6T
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00137.jpg?itok=UBSjv5jD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00138.jpg?itok=d-pj0e-q
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00139.jpg?itok=aSlDBvC-
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00140.jpg?itok=wPImcwvp
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00141.jpg?itok=PSQgs_z1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00142.jpg?itok=DF_SFO5N
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00143.jpg?itok=Othcl1EJ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00144.jpg?itok=l-PJb_4R
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00145.jpg?itok=QrgDlc7a
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00146.jpg?itok=GtQDEZbc
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00147.jpg?itok=3mkhy4Mx
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00148.jpg?itok=C0RKIT0j
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00149.jpg?itok=qiMeKsGL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00150.jpg?itok=WMstPAkD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00151.jpg?itok=56lsIK-r
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00152.jpg?itok=md3_gwap
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00153.jpg?itok=mouXl_In
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00154.jpg?itok=fvThujrw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00155.jpg?itok=qJWKwDiF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00156.jpg?itok=dqxoKmT3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00157.jpg?itok=k_nESoH9
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00158.jpg?itok=HzZEmg4G
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00159.jpg?itok=4XaT2BJT
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00160.jpg?itok=-UyIBEwN
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00161.jpg?itok=gYxIShpJ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00162.jpg?itok=JNAZAOxi
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00163.jpg?itok=g_qKmJIA
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00164.jpg?itok=4qJj-GD_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00165.jpg?itok=HOEsH48H
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00166.jpg?itok=ueI8DprI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00167.jpg?itok=kcEefwm1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00168.jpg?itok=myHyFXjx
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00169.jpg?itok=HsSwm_pu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00170.jpg?itok=yF8FpNAH
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00171.jpg?itok=Wv-TDS2z
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00172.jpg?itok=EgfK0vGd
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00173.jpg?itok=wSZOYHIZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00174.jpg?itok=KKj4-yra
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00175.jpg?itok=Qc2fIHWa
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00176.jpg?itok=0CR59Vp0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00177.jpg?itok=ED5CU3Bc
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00178.jpg?itok=-398RV49
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00179.jpg?itok=E_iWbe5d
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00180.jpg?itok=Alv-H4A5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00181.jpg?itok=z0OSyQ5Y
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00182.jpg?itok=A-kOGQaa
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00183.jpg?itok=pC9Qn9ce
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00184.jpg?itok=vVboTzIM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00185.jpg?itok=A2fBnpnG
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00186.jpg?itok=FrSgREWW
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00187.jpg?itok=nakaqv6F
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00188.jpg?itok=8iBObNTH
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00189.jpg?itok=df5t2GoC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00190.jpg?itok=53yAScsm
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00191.jpg?itok=USWEzEZ1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00192.jpg?itok=S1A1r7SB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00193.jpg?itok=ZBkrxoz0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00194.jpg?itok=KpPQU90w
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00195.jpg?itok=yqSpExpu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00196.jpg?itok=FllBzJdJ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00197.jpg?itok=3sCOnjsA
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00198.jpg?itok=9ZWfRk5N
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00199.jpg?itok=a9ewgU0I
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00200.jpg?itok=1tZCoK1r
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00201.jpg?itok=G-LfTI78
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00202.jpg?itok=ozYS1tuh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00203.jpg?itok=oDs04WnF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00204.jpg?itok=0_2KKqJY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00205.jpg?itok=RRp9v2j3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00206.jpg?itok=7ZKshHUz
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00207.jpg?itok=XnoAwJaN
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00208.jpg?itok=xbFk8y8G
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00209.jpg?itok=yK5ZMVYv
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00210.jpg?itok=sAh0xu6S
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00211.jpg?itok=K0GY_0TI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00212.jpg?itok=mWpC6cKL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00213.jpg?itok=Qjo_nV_i
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00214.jpg?itok=xzywh6tt
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00215.jpg?itok=e5m4IJ7J
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00216.jpg?itok=svCNVdNE
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00217.jpg?itok=cPZoF5gM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00218.jpg?itok=z051k5hL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00219.jpg?itok=x_S_nTOb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00220.jpg?itok=GmSz1Dgc
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00221.jpg?itok=4dwKuteb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00222.jpg?itok=Qm4sBxhP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00223.jpg?itok=oGcDKjfX
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00224.jpg?itok=mNWGZgMO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00225.jpg?itok=oAZ5RJTf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00226.jpg?itok=CJ2wYTLd
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00227.jpg?itok=AsbAJ2LU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00228.jpg?itok=soaDjTKh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00229.jpg?itok=JHHGz39i
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00230.jpg?itok=83CRscOe
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00231.jpg?itok=U7FyZxlK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00232.jpg?itok=ST7_PRwj
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00233.jpg?itok=CU6Cxuy0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00234.jpg?itok=QsiNkEXL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00235.jpg?itok=EZ4sZRa0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00236.jpg?itok=yfOO8oJO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00237.jpg?itok=m1uEbjoA
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00238.jpg?itok=utofGDVu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00239.jpg?itok=xW3pUImo
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00240.jpg?itok=lZU8jji1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00241.jpg?itok=4L5gmhW5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00242.jpg?itok=1McmtMYl
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00243.jpg?itok=vq0E8dSy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00244.jpg?itok=oAXTNiJB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00245.jpg?itok=sW1QZDqg
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00246.jpg?itok=ctX-Ipsq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00247.jpg?itok=dZKgMhTu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00248.jpg?itok=yGnf0OdV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00249.jpg?itok=E___dI0p
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00250.jpg?itok=Y_6AgIds
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00251.jpg?itok=WXLmF0YQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00252.jpg?itok=W-wOlDJm
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00253.jpg?itok=XDfUfBka
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00254.jpg?itok=K4Sxepfh
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00255.jpg?itok=C98CfKUL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00256.jpg?itok=uSMf7w59
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00257.jpg?itok=1C-AaLcw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00258.jpg?itok=kqboPT3J
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00259.jpg?itok=NEozQMCi
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00260.jpg?itok=lLJCTWiy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00261.jpg?itok=sHIe5KUn
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00262.jpg?itok=9ufA5ul8
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00263.jpg?itok=ZHI34CBZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00264.jpg?itok=DMtnHeqw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00265.jpg?itok=MEPplX-k
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00266.jpg?itok=NiGEuybp
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00267.jpg?itok=Shg9O5X2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00268.jpg?itok=c88Oj36g
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00269.jpg?itok=x6ZXBgR3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00270.jpg?itok=ut0whDSq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00271.jpg?itok=NL414Ppb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00272.jpg?itok=Dh5qcAT6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00273.jpg?itok=0EwgK-aX
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00274.jpg?itok=dLGWjZJJ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00275.jpg?itok=VnMejOv8
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00276.jpg?itok=L1yiQEhU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00277.jpg?itok=MYG_GAUo
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00278.jpg?itok=pfW09ci7
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00279.jpg?itok=pozLieQb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00280.jpg?itok=MoGp9tNv
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00281.jpg?itok=usNeWeys
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00282.jpg?itok=YfVumCID
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00283.jpg?itok=f5at3dcQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00284.jpg?itok=nI-tQHwq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00285.jpg?itok=nVLI8RWI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00286.jpg?itok=w8keYJbp
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00287.jpg?itok=5tlXRzpr
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00288.jpg?itok=Q5p16mu3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00289.jpg?itok=sKB2dVl2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00290.jpg?itok=EJd2FT34
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00291.jpg?itok=yLoiXTW4
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00292.jpg?itok=p8oUfAYk
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00293.jpg?itok=p9A8bRNF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00294.jpg?itok=BrnFlA09
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00295.jpg?itok=bgoE_cpi
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00296.jpg?itok=9Y1YKl80
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00297.jpg?itok=YkPKVpTQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00298.jpg?itok=jsjCuIij
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00299.jpg?itok=xyrNUQjs
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00300.jpg?itok=hsmiNEMB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00301.jpg?itok=cOIDPFgM
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00302.jpg?itok=O9W7CZZt
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00303.jpg?itok=aQLQGLUD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00304.jpg?itok=bjQBx4wP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00305.jpg?itok=-XgnUEt1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00306.jpg?itok=0Z-CS3Ht
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00307.jpg?itok=xGmiG-fU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00308.jpg?itok=PEADlb5n
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00309.jpg?itok=dOwgSaSV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00310.jpg?itok=jeA-uem6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00311.jpg?itok=n3gXuEyt
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00312.jpg?itok=saNE7Cu7
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00313.jpg?itok=KPe2k77M
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00314.jpg?itok=Uemz6b8B
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00315.jpg?itok=3VYAQymV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00316.jpg?itok=yyoXKEjD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00317.jpg?itok=qIWAcwoF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00318.jpg?itok=ERKbl6d3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00319.jpg?itok=lD4FoFZK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00320.jpg?itok=-iZKM_y0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00321.jpg?itok=GzG_YO35
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00322.jpg?itok=Kkh91M8f
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00323.jpg?itok=KwPpxf0B
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00324.jpg?itok=Cw-ehhzo
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00325.jpg?itok=XqhXGLpS
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00326.jpg?itok=U-MZRukT
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00327.jpg?itok=fJQUEv7m
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00328.jpg?itok=WNqtYNDg
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00329.jpg?itok=0QfRC0BV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00330.jpg?itok=V1wnQL7F
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00331.jpg?itok=vXBpBTec
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00332.jpg?itok=MabGIhv6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00333.jpg?itok=rv14G1MO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00334.jpg?itok=xrEToImy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00335.jpg?itok=FSXBFoMi
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00336.jpg?itok=-ln2QRzu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00337.jpg?itok=qvsC-2CJ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00338.jpg?itok=AzmjOtP7
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00339.jpg?itok=8nzKrtxy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00340.jpg?itok=doScNXBO
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00341.jpg?itok=scvHJLHN
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00342.jpg?itok=oJcki0eH
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00343.jpg?itok=6vw6wM7u
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00344.jpg?itok=TN013qkQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00345.jpg?itok=ODrm5gLn
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00346.jpg?itok=E3nbQ8KS
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00347.jpg?itok=ZzCcqgly
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00348.jpg?itok=IBG1otfl
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00349.jpg?itok=7YJ3PlIK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00350.jpg?itok=jekIyZs8
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00351.jpg?itok=yPuOt9II
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00352.jpg?itok=91LH3HD1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00353.jpg?itok=4fBwyfEI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00354.jpg?itok=ihufgMFs
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00355.jpg?itok=DgJ4nHvQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00356.jpg?itok=b4Dj18kf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00357.jpg?itok=Ogy9agtP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00358.jpg?itok=-jCaKUnC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00359.jpg?itok=z3s5doCa
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00360.jpg?itok=R0a3hsMQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00361.jpg?itok=8M1PFAqa
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00362.jpg?itok=I8-m2663
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00363.jpg?itok=exrgUjD5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00364.jpg?itok=IPE1Znki
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00365.jpg?itok=BwIGVg_P
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00366.jpg?itok=iKNgBflx
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00367.jpg?itok=wNCLHZqY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00368.jpg?itok=_Bjie84O
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00369.jpg?itok=yzyYeJFL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00370.jpg?itok=gHxsuRmB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00371.jpg?itok=Io9fghoN
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00372.jpg?itok=6GTG9uYZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00373.jpg?itok=5U42LC7p
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00374.jpg?itok=y5aCWcK3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00375.jpg?itok=IMf16-TC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00376.jpg?itok=UnES-EXD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00377.jpg?itok=7IhW8CnU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00378.jpg?itok=vDlhjiLv
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00379.jpg?itok=Lmh0HFVH
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00380.jpg?itok=fD53V6Cs
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00381.jpg?itok=HBjX_V4I
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00382.jpg?itok=Grj7HVWC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00383.jpg?itok=pmfV2YA1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00384.jpg?itok=TxTwGkvU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00385.jpg?itok=jAwvM1tu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00386.jpg?itok=iah1wKVt
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00387.jpg?itok=UtGXJ2d7
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00388.jpg?itok=EAAliDHK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00389.jpg?itok=eRr6GWxI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00390.jpg?itok=1RbxxZJE
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00391.jpg?itok=CaWVV2dH
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00392.jpg?itok=B2Utucze
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00393.jpg?itok=1vPug1RU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00394.jpg?itok=hR6YQ2e1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00395.jpg?itok=VQ_p00tJ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00396.jpg?itok=7LtS2MI_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00397.jpg?itok=vVmQuECc
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00398.jpg?itok=7g8CS5DF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00399.jpg?itok=lyQyvtdP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00400.jpg?itok=6hhGD1ca
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00401.jpg?itok=gH3N1BP7
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00402.jpg?itok=EJEiDXS_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00403.jpg?itok=5lwcDRgZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00404.jpg?itok=e3jqPxVz
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00405.jpg?itok=qhh6hp4d
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00406.jpg?itok=ikR-7eXP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00407.jpg?itok=QSwARe6g
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00408.jpg?itok=JFJ363Lf
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00409.jpg?itok=wtA_dCQw
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00410.jpg?itok=WL6yucJP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00411.jpg?itok=2xshrVz2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00412.jpg?itok=KLfBFLzy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00413.jpg?itok=uvlchrrC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00414.jpg?itok=e_guzB38
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00415.jpg?itok=5Hwhv7Z_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00416.jpg?itok=qz-fus6Y
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00417.jpg?itok=o5GGmJF0
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00418.jpg?itok=tH0kXpn9
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00419.jpg?itok=VEacG6xP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00420.jpg?itok=sufFRV-h
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00421.jpg?itok=tzetX6wC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00422.jpg?itok=WZLnhBn8
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00423.jpg?itok=RgnV7kEK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00424.jpg?itok=im2bCJOU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00425.jpg?itok=hImTwgYF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00426.jpg?itok=_j1M3_Pb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00427.jpg?itok=4vBnCWSy
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00428.jpg?itok=0hrJehN3
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00429.jpg?itok=bfNYpznK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00430.jpg?itok=78sxH-uq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00431.jpg?itok=9K--xKN_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00432.jpg?itok=1Kn5f_lb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00433.jpg?itok=CiDV4F1h
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00434.jpg?itok=PKykT9hu
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00435.jpg?itok=EmgFjiei
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00436.jpg?itok=WnEYi-UR
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00437.jpg?itok=ohoq12bk
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00438.jpg?itok=HVvmgAvb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00439.jpg?itok=A4BHWYmF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00440.jpg?itok=b4ytDNxt
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00441.jpg?itok=LchiTX_I
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00442.jpg?itok=9l7YZZIC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00443.jpg?itok=f_2TycRl
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00444.jpg?itok=3Fl4kNNH
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00445.jpg?itok=Xao6EKjA
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00446.jpg?itok=XzAer01B
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00447.jpg?itok=wK1DorVL
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00448.jpg?itok=WXnk7XId
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00449.jpg?itok=LB7LVtp-
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00450.jpg?itok=Qkzem66q
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00451.jpg?itok=xYkTzxD_
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00452.jpg?itok=GJF3iRYV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00453.jpg?itok=3_ChM6AF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00454.jpg?itok=GpcvUMuS
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00455.jpg?itok=J5_7-PFe
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00456.jpg?itok=n9LEBEPQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00457.jpg?itok=C4N87-CN
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00458.jpg?itok=_boXBXY5
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00459.jpg?itok=HPiX6hnI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00460.jpg?itok=e-884p8F
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00461.jpg?itok=yI2PGm30
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00462.jpg?itok=9utgQNpU
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00463.jpg?itok=JPwsrv68
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00464.jpg?itok=wJlcLkKe
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00465.jpg?itok=rpfQvQCc
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00466.jpg?itok=Xou9MtND
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00467.jpg?itok=6NGhG_y6
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00468.jpg?itok=n4a0a6vP
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00469.jpg?itok=vvFh74rI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00470.jpg?itok=oan462k4
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00471.jpg?itok=ZNbmaJ2C
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00472.jpg?itok=EXJO2JTD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00473.jpg?itok=tBX_TkL4
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00474.jpg?itok=-bc5A1eB
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00475.jpg?itok=QFjnUHLv
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00476.jpg?itok=pikfHa40
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00477.jpg?itok=YmITwiu2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00478.jpg?itok=OfJSthdo
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00479.jpg?itok=7J7rKwkZ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00480.jpg?itok=M44nxteV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00481.jpg?itok=OWvfMGaX
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00482.jpg?itok=t33VzjTC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00483.jpg?itok=zoS2w5n1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00484.jpg?itok=7kdYdWTC
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00485.jpg?itok=ca2F4-DQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00486.jpg?itok=nua2EClV
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00487.jpg?itok=jLXbLUpc
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00488.jpg?itok=DfS07bTQ
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00489.jpg?itok=o1riAzkb
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00490.jpg?itok=uMEzZQgA
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00491.jpg?itok=N3q7u358
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00492.jpg?itok=qcZLM5SY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00493.jpg?itok=Bxupa2iY
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00494.jpg?itok=9PLhxHiW
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00495.jpg?itok=cD5N62rr
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00496.jpg?itok=Pqs7zwhI
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00497.jpg?itok=MJ8TASL9
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00498.jpg?itok=aU1Z_iBD
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00499.jpg?itok=ne5tmb6n
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00500.jpg?itok=9rd8Cj4Q
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00501.jpg?itok=lLUJAxCK
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00502.jpg?itok=6QX1Ll_G
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00503.jpg?itok=mmIXOImi
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00504.jpg?itok=QfhDGZUc
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00505.jpg?itok=9PwX7Pdq
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00506.jpg?itok=H5kwU-L2
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00507.jpg?itok=4k-_tXlG
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00508.jpg?itok=dXMK5ci1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00509.jpg?itok=5fhEJsc1
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00510.jpg?itok=1lAu7UgF
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00511.jpg?itok=gVlicJSk
 • https://radiomed.ru/sites/default/files/styles/case_slider_image/public/user/19901/oo00512.jpg?itok=KuvN1Vby
рентген ID:78105
Nikolas аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 недели 5 дней назад
Зарегистрирован: 21.12.2010 - 20:37
Публикации: 4237

Умнейшие врачи России ещё в 40-х годах 20 века писали, что рентгенологическая характеристика далеко не всегда соответствует истинной патоморфологической картине и что на основании только рентгенографии, без использования других клинических методов и без учета и анализа всей клинической картины, не всегда можно дифференцировать заболевания лёгких. Известно также, что совершенно  различные по существу патологоанатомические образования поглащают в одинаковой степени рентгеновы лучи и дают поэтому одинаковые по насыщенности и густоте тени. 

Боковую рентгенограмму органов грудной клетки специально не представили?

Сергей Кузьминов аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 дня 12 часов назад
Зарегистрирован: 06.10.2012 - 15:51
Публикации: 11135

По снимкам и томограммам пока воздержусь.  Какова клиника? Что в анализах? Дифряд пока немалый.

dioxide аватар
Не на сайте
Был на сайте: 11 месяцев 3 недели назад
Зарегистрирован: 27.03.2014 - 23:59
Публикации: 149

боковой рентгенограммы у меня нет, хотя снимок делали в другом учреждении, но он неинформативен (не цифра и перебит). Согласен что без данных клиники, анамнеза и т.д. определить заболевание часто невозможно, но  дифференциально-диагностический ряд сформировать можно, хотя он будет шире.

NIL аватар
NIL
Не на сайте
Был на сайте: 3 часа 21 минут назад
Зарегистрирован: 25.11.2013 - 20:50
Публикации: 16752

Начнём диф. ряд с инфильтративного Tbc с распадом. Это первое, что приходит при виде такой картины.


"Слушай всех, прислушивайся к немногим, решай сам".©

сергеев николай аватар
Не на сайте
Был на сайте: 1 неделя 1 день назад
Зарегистрирован: 22.06.2016 - 18:45
Публикации: 3647

В S1 S2 справа полость распада,вокруг полиморфные очаговые тени. Туберкулезом окажется скорее всего

Будьте осторожны со своими мыслями они начало поступков.

SheriHill аватар
Не на сайте
Был на сайте: 1 год 5 месяцев назад
Зарегистрирован: 19.10.2017 - 21:06
Публикации: 6

+1

Игорь Ким аватар
Не на сайте
Был на сайте: 4 месяцев 3 недели назад
Зарегистрирован: 17.10.2014 - 17:30
Публикации: 4672

Начиная от банальной деструктиивной пневмонии, через пневмоцистную к инфильтративному туберкулезу( микобактериозу) с распадом. Даже у ВИЧ больного есть шанс не болеть чахоткой. Упор на посев мокроты, ПЦР, ...  с исключением\ подтверждением МБТ. Не пора смотреть динамику?

Сергей Кузьминов аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 дня 12 часов назад
Зарегистрирован: 06.10.2012 - 15:51
Публикации: 11135

Игорь Ким wrote:

Начиная от банальной деструктиивной пневмонии, через пневмоцистную к инфильтративному туберкулезу( микобактериозу) с распадом. Даже у ВИЧ больного есть шанс не болеть чахоткой. Упор на посев мокроты, ПЦР, ...  с исключением\ подтверждением МБТ. Не пора смотреть динамику?

Как-то так....Поддерживаю.

dioxide аватар
Не на сайте
Был на сайте: 11 месяцев 3 недели назад
Зарегистрирован: 27.03.2014 - 23:59
Публикации: 149

спасибо за ответы, к сожалению, классических рентгенограмм больше нет. Пациенту сделали КТ, в заключении описали инф. туберкулез с распадом. Попробую выложить в шапке. Кто силен в КТ что скажете?

Игорь Ким аватар
Не на сайте
Был на сайте: 4 месяцев 3 недели назад
Зарегистрирован: 17.10.2014 - 17:30
Публикации: 4672

dioxide wrote:

спасибо за ответы, к сожалению, классических рентгенограмм больше нет. Пациенту сделали КТ, в заключении описали инф. туберкулез с распадом. Попробую выложить в шапке. Кто силен в КТ что скажете?

Не силен, но КТ не является верификатором чахотки, и показанием к назначению спецеф. лечения.

dioxide аватар
Не на сайте
Был на сайте: 11 месяцев 3 недели назад
Зарегистрирован: 27.03.2014 - 23:59
Публикации: 149

КТ в шапке. Клиницистов насторожило, что при такой картине у пациента нет бактериовыделения, поэтому назначили КТ.

Игорь Ким аватар
Не на сайте
Был на сайте: 4 месяцев 3 недели назад
Зарегистрирован: 17.10.2014 - 17:30
Публикации: 4672

При имеющихся класных Т-гр от 15.08. Какую новую информацию Вы получили от КТ через через 2 дня?

dioxide аватар
Не на сайте
Был на сайте: 11 месяцев 3 недели назад
Зарегистрирован: 27.03.2014 - 23:59
Публикации: 149

Затем назначили бронхоскопию, в заключении - подозрение на сr,  взят материал на гистологическое исследование - немелкоклеточный рак.

dioxide аватар
Не на сайте
Был на сайте: 11 месяцев 3 недели назад
Зарегистрирован: 27.03.2014 - 23:59
Публикации: 149

пока у меня свежей информации по пациенту нет, возможно, будут еще снимки. Выложу.

Сергей Кузьминов аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 дня 12 часов назад
Зарегистрирован: 06.10.2012 - 15:51
Публикации: 11135

dioxide wrote:

КТ в шапке. Клиницистов насторожило, что при такой картине у пациента нет бактериовыделения, поэтому назначили КТ.

Я так понимаю, клиницисты надеялись найти бактерии мотодом компьютерной томографии. Как-то даже не знаю...

Сергей Кузьминов аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 дня 12 часов назад
Зарегистрирован: 06.10.2012 - 15:51
Публикации: 11135

dioxide wrote:

Затем назначили бронхоскопию, в заключении - подозрение на сr,  взят материал на гистологическое исследование - немелкоклеточный рак.

А вот это-верификация.

Иван Шрамко аватар
Не на сайте
Был на сайте: 1 год 5 месяцев назад
Зарегистрирован: 27.12.2013 - 15:48
Публикации: 212

NIL wrote:

Начнём диф. ряд с инфильтративного Tbc с распадом. Это первое, что приходит при виде такой картины.

+1

Думаю, что дифференциальная диагностика возможна только в плане возбудителя, но почему-то о туберкулезе думается прежде всего....

ivb аватар
ivb
Не на сайте
Был на сайте: 1 месяц 2 недели назад
Зарегистрирован: 06.07.2018 - 16:28
Публикации: 880

По рентгенограммам то же думал за ТВС, но по КТ, это - CR.
Совсем недавно Валентин Львович представил прекрасную подборку: https://radiomed.ru/publications/ogk-legochnye-destruktsii-kavitatsii
Весьма рекомендую.

Nikolas аватар
Не на сайте
Был на сайте: 2 недели 5 дней назад
Зарегистрирован: 21.12.2010 - 20:37
Публикации: 4237

+ 5. "КТ не является верификатором чахотки"